Bibelsamtal

Vi hänvisar för närvarande till samlingar i Rosenlundskyrkan:

Torsdagar kl 18.30

”Mässa” alternativt ”Andakt i Taizéanda”