Gudstjänster

Att fira gudstjänst på Herrens dag är det tydligaste uttrycket för kyrkan.

Genom gudstjänsten förkunnas Guds ord, sakramenten – de heliga handlingarna – förvaltas,
och de troende möts i gemenskap med Gud och med varandra.

Gudstjänsten är en offentlig samling och en mötesplats för alla åldrar.

Under denna speciella tid, då vi på olika sätt måste ta vårt ansvar och minska risken för smittspridning av coronaviruset, spelas andakter och gudstjänster in för att sändas digitalt.
Välkommen att på detta sätt dela gemenskapen!