Kontakt med pastor

Länna Equmeniaförsamling vill vara en fri och öppen kyrka, där hela livet och tron kan och får rymmas. Kyrkan är till för alla och inte bara för församlingens medlemmar.

Just nu har församlingen ingen anställd.

Kontaktperson: Ingrid Underskog tel. 0722 46 43 69