Kontakt med pastor och diakon

Länna Equmeniaförsamling vill vara en fri och öppen kyrka, där hela livet och tron kan och får rymmas. Kyrkan är till för alla och inte bara för församlingens medlemmar.

Just nu har församlingen ingen pastor anställd.

Från augusti -23 finns Sara Silfverskiöld anställd som diakon.
Telefon: 073-562 18 58
Mail: sarasilfverskiold@gmail.com