Vår historia

Historia över Bergshamra missionskyrka

Här kan du läsa om Bergshamra missionskyrka och de församlingar, som bildade Länna Missionsförsamling och som idag heter Länna Equmeniaförsamling.